Partner opportunities 

We take a close look at the latest developments in the area, as well as key trends that affect your business. Customer Insight Summit allows industry professionals to connect with peers, share experiences and exchange new ideas. The conference will cover a wide spectrum in customer research & insights with both inspirational and educational presentations.

As partner you will get a unique opportunity to position your company as innovative and ahead of competition. At the same time you have the opportunity to meet and network with decision makers and others working in the area.

Facts about the conference
Date: October 16, 2019
Number of delegates: +100
Venue: F7, Stockholm

Focus areas for the conference
Customer Insight strategies
Big Data Analytics
Digital Analytics to Insight
Social Media Analyics
From customer data to ROI
Latest trends
Data collection
Insight Martech tools
Integrate Marketing channel data with transactional data
Artificiell Intelligens

Target Group for the conference
Consumer Insight Manager
Marketing Analyst
Customer Insight Manager
Marketing Manager
Retention Manager
Loyalty Manager
Business Developer

Platinum Partner Package (Max 1 Partner): 49 000 SEK
Add On: 9 One2One meetings: 17 000 SEK

 • Exposure as Platinum partner in the program and in all marketing communication.
 • 20 minutes presentation slot in the program.
 • Participant list with contact information.
 • 9 One2One meetings with selected companies (add on).
 • Exhibition display area 2 X 1,5 meters, in the same area as the coffee breaks.
 • Publish white papers on the conference campaign site and in the post conference email to all of the participants.
 • Your company presentation on the web including link to your web site.
 • 3 of your representatives in your exhibition stand.
 • 4 extra tickets for your customers.
 • Results from the email based evaluation of the conference.

Conference Breakfast Partner Package (Max 1 partner): 49 000 SEK
Add On: 9 One2One meetings: 17 000 SEK

 • Exposure as Conference partner in the program and in marketing material.
 • 40 min Speaker slot.
 • 9 One2One meetings with selected companies (add on).
 • Venue: Venue of the conference.
 • Breakfast for the attendees.
 • We invite the conference registrants.
 • We invite your target group among our members in the city.
 • Breakfast seminar Participation list for prospect follow up.
 • Exhibition display area 2 X 1,5 meters (during the conference), in the same area as the coffee breaks.
 • Publish white papers on the conference campaign site and in the post conference email to all of the participants.
 • Your company presentation on the web including link to your web site.
 • 2 tickets for representatives for the conference and exhibition stand.
 • Result from evaluation of the seminar and conference.

Gold Partner Package (Max 1 Partner): 39 000 SEK
Add On: 9 One2One meetings: 17 000 SEK

 • Exposure as conference partner in the program and in marketing communication.
 • Recommend customer case to the program.
 • Participant list with contact information.
 • 9 One2One meetings with selected companies (add on).
 • Exhibition display area 2 X 1,5 meters, in the same area as the coffee breaks.
 • Publish white papers on the conference campaign site.
  and in the post conference email to all of the participants.
 • Your company presentation on the web including link to your web site.
 • 3 of your representatives in your exhibition stand.
 • 3 extra tickets for your customers.
 • Results from the email based evaluation of the conference.

Silver Partner Package (Max 5 partners): 19 000 SEK
Add On: 9 One2One meetings: 17 000 SEK

 • Exposure as Conference partner in the program and in marketing material.
 • Exhibition display area 2 X 1,5 meters, in the same area as the coffee breaks.
 • 9 One2One meetings with selected companies (add on).
 • Publish white papers on the conference campaign site and in the post conference email to all of the participants.
 • Your company presentation on the web including link to your web site.
 • 2 of your representatives in your exhibition stand.
 • 6 tickets for your customers and contacts.
 • Results from the email based evaluation of the conference.

Become a partner

If you would like to joins us as a partner at Customer Insight Summit 2019, please contact Mats Gustafsson at +46 8 642 21 90 or At the conference in April 2018 we had over 100 industry professionals at Customer Insight Summit. We have both Speaker packages and Exhibition packages available.

Partners 2018

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.


Lincube Group AB arbetar med data och molnlösningar. Vi har utvecklat SaaS lösningen Data Talks PRO – datadriven marknadsföring som kombinerar Marketing Automation och Analytics.


Bilendi är ett av de ledande europeiska undersökningsföretagen med kvalitativa webbpaneler i 12 länder och är listade på Parisbörsen sedan 2005. Baserat på insikt, erfarenhet och nytänkande digitala lösningar fokuserar vi på att leverera hög kvalitet och handlingsinriktade lösningar.


SMUF är ett nätverk för erfarenhets- och kompetensutbyte för dig som arbetar med marknadsinsikter och marknadsanalys. Våra medlemmar arbetar med att förädla data såsom till exempel marknadsundersökningar, omvärldsanalys, affärsdata etc för att öka insikten om sin organisations marknad och kunder. Vi inom SMUF arbetar för att du som medlem ska få tillgång till ett antal förmåner - t ex går du alltid gratis på SMUFs egna skräddarsydda seminarier.


PÅ Media är en prisbelönad kreativ produktionsbyrå med inriktning på tryckt och digital kommunikation. Vi sitter med eget tryckeri och storformatsproduktion i Stockholm. PÅ Media står för hög kvalitet, service, leveranssäkerhet och en tydlig miljöpolicy. De är FSC®-certifierade av Rainforest Alliance.


Konferenser kräver ofta stora insatser i form av arbete, tid och ekonomi. Du som väljer att anordna en konferens vill förmodligen få ut så mycket som möjligt av den. Om du lyckas engagera och samtidigt ta till vara de stora kunskaper, skiftande erfarenheter och insikter som ryms hos deltagarna har du mycket att vinna. Interaktiva möten erbjuder konferensapp, effektiva mötesformat och seniort stöd till dig som arrangör. Du kan antingen köpa en helhetslösning eller bara delar av vårt erbjudande. Till exempel en eventapp. https://interaktivamoten.se/event-app


A selection of previous conference partners