Partners

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.


Lincube Group AB arbetar med data och molnlösningar. Vi har utvecklat SaaS lösningen Data Talks PRO – datadriven marknadsföring som kombinerar Marketing Automation och Analytics.


Bilendi är ett av de ledande europeiska undersökningsföretagen med kvalitativa webbpaneler i 12 länder och är listade på Parisbörsen sedan 2005. Baserat på insikt, erfarenhet och nytänkande digitala lösningar fokuserar vi på att leverera hög kvalitet och handlingsinriktade lösningar.


SMUF är ett nätverk för erfarenhets- och kompetensutbyte för dig som arbetar med marknadsinsikter och marknadsanalys. Våra medlemmar arbetar med att förädla data såsom till exempel marknadsundersökningar, omvärldsanalys, affärsdata etc för att öka insikten om sin organisations marknad och kunder. Vi inom SMUF arbetar för att du som medlem ska få tillgång till ett antal förmåner - t ex går du alltid gratis på SMUFs egna skräddarsydda seminarier.


PÅ Media är en prisbelönad kreativ produktionsbyrå med inriktning på tryckt och digital kommunikation. Vi sitter med eget tryckeri och storformatsproduktion i Stockholm. PÅ Media står för hög kvalitet, service, leveranssäkerhet och en tydlig miljöpolicy. De är FSC®-certifierade av Rainforest Alliance.


Konferenser kräver ofta stora insatser i form av arbete, tid och ekonomi. Du som väljer att anordna en konferens vill förmodligen få ut så mycket som möjligt av den. Om du lyckas engagera och samtidigt ta till vara de stora kunskaper, skiftande erfarenheter och insikter som ryms hos deltagarna har du mycket att vinna. Interaktiva möten erbjuder konferensapp, effektiva mötesformat och seniort stöd till dig som arrangör. Du kan antingen köpa en helhetslösning eller bara delar av vårt erbjudande. Till exempel en eventapp. https://interaktivamoten.se/event-app


Become a partner

If you would like to joins us as a partner at Customer Insight Summit 2018, please contact Mats Gustafsson at +46 8 642 21 90 or At the conference in May 2017 we had over 100 industry professionals at Customer Insight Summit. We have both Speaker packages and Exhibition packages available.
Read more about the opportunities here

Exempel på tidigare konferenspartners